บริษัท จี.ไอ.อิันดัสทรี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยบริษัท CLEANGREEN3D Limited