บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2523 บริหารโดยคุณประเสริฐ เสริมสุขสกุลชัย โดย จี.ไอ. อินดัสทรี มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา ผลิต และติดตั้งสินค้าทั้งที่เป็นสินค้ามาตรฐานหรือสินค้าออกแบบพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ และยังรวมไปถึงงานโปรเจ็กต์ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอีกด้วย


กลุ่มสินค้าและบริการหลักของ จี.ไอ. อินดัสทรี ได้แก่:

  • ชุดฝึกด้านอิเล็กทรอนิค/ ไฟฟ้า/ เครื่องยนต์
  • เครื่องมือวัดสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
  • เทอร์โมคัปเปิ้ล
  • ฮีทเตอร์
  • เครื่อง/เซนเซอร์วัดระดับ

Toyota Prius Hybrid Demonstration Station 

G.I. Industry Co., Ltd. (GIIC) is established in 1980 as one of the Sang Chai Meter Group of companies, headed by Mr. Prasert Sermsukskulchai. GIIC has been the driving force behind the success of Sang Chai Meter in terms of providing superior class of both standard and custom-made industrial products for local and international customers.


GIIC's scope of expertise covers designing, manufacturing and installations for turnkey and upgrade projects for both private and government sectors. We have been entrusted by many international companies to fulfill their needs to improve their productivity and profitability for many years.


Our main product ranges are:

  • Trainers (Training kits) - electronic, electrical and automotive
  • Industrial automation instruments and equipment
  • Thermocouples
  • Industrial heaters
  • Level controls