เราติดตั้ง เดินสาย และออกแบบโปรแกรมควบคุมภายในรภดับเพลิง ด้วย Controller ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ภายใต้ชื่อสินค้า efector ของ ifm electronic พร้อมเซนเซอร์ต่างๆ ที่ทนต่อการสั่นสะเทือนในกระบวนการที่ลูกค้าติดตั้ง 

ติดต่อแผนก Automation & Control System

Tel: 02 615 4999 Ext.8000-8003

Email: automation@giic.co.th

ผู้จัดการแผนก: 

คุณผดุงไทย พรหมคุปต์ (Ext.8000)

รองผู้จัดการแผนก: 

คุณสวภัทร เสริมสุข (Ext.8001)

Automation Engineer:

คุณนพคุณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Ext.8002)