ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันพืชรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

โดยให้เราเปลี่ยนจากระบบควบคุมแบบ DCS เป็นระบบควบคุมแบบ PLC , SCADA และ AS-interface โดยการออกแบบโปรแกรมขึ้นมาให้รองรับใหม่ทั้งระบบ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคือ PLC S7-400 ภายใต้ SIEMENS และการเดินสายแบบสองเส้นด้วยระบบ AS-interface ภายใต้ชื่อสินค้าefector ของ ifm electronic

ติดต่อแผนก Automation & Control System

Tel: 02 615 4999 Ext.8000-8003

Email: automation@giic.co.th

ผู้จัดการแผนก: 

คุณผดุงไทย พรหมคุปต์ (Ext.8000)

รองผู้จัดการแผนก: 

คุณสวภัทร เสริมสุข (Ext.8001)

Automation Engineer:

คุณนพคุณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Ext.8002)