เราติดตั้ง เดินสาย ออกแบบโปรแกรมควบคุมและออกแบบโปรแกรมหน้าจอทัชสกรีนในอุตสาหกรรมนมฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค

เราทำในส่วนกระบวนการส่งวัตถุดิบ กระบวนการล้างภายในท่อ และเชื่อมต่อกับระบบ CIP ของโรงงาน ด้วยระบบการเดินสายแบบสองเส้น AS-interface ภายใต้ชื่อสินค้า efector ของ ifm electronic

 ติดต่อแผนก Automation & Control System

Tel: 02 615 4999 Ext.8000-8003

Email: automation@giic.co.th

ผู้จัดการแผนก: 

คุณผดุงไทย พรหมคุปต์ (Ext.8000)

รองผู้จัดการแผนก: 

คุณสวภัทร เสริมสุข (Ext.8001)

Automation Engineer:

คุณนพคุณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Ext.8002)